Siop

Teach Health 4 Kids

RRP £250 - Nawr £195 - cynnig arbennig mewn paratoad ar gyfer statws statudol Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb (Postio a Pacio £10.00 ar gyfer archebion yn y DU) Gostyngiad posibl i archebion amryfal

Mae’r holl gardiau a’r adnoddau ar gyfer y disgyblion ar gael yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Mae’r pecyn adnoddau yn cynnwys llawer o gydrannau amrywiol– (sgroliwch lawr i weld manylion pob pecyn)

Dewis o 2 mat llawr maint 90cm x 110cm – bachgen a merch (delwedd blaen a chefn) o ddewis ethnig:

 • African
 • Asiaidd
 • Caucasian
 • Hispanig

Awgrymir eich bod yn dewis yr ethnigrwydd sy’n cyd-fynd orau ag amrywiaeth ethnig disgyblion yr ysgol

Dewiswch y matiau yr ydych am brynu drwy roi tic yn y blychau isod yna cliciwch y botwm ‘Archeb’.

**** DYLAI POB PECYN GYNNWYS 2 MAT. MAE’N OFYNNOL I CHI DDEWIS UN O BOB RHYW AR GYFER POB PECYN****

**** MAE ANGEN I CHI DDEWIS IAITH AR GYFER POB MAT YDYCH YN DEWIS ****

Bachgen African

Ticiwch y blwch i ddewis.

Merch African

Ticiwch y blwch i ddewis.

Bachgen Caucasian

Ticiwch y blwch i ddewis.

Merch Caucasian

Ticiwch y blwch i ddewis.

Bachgen Asiaidd

Ticiwch y blwch i ddewis.

Merch Asiaidd

Ticiwch y blwch i ddewis.

Bachgen Hispanig

Ticiwch y blwch i ddewis.

Merch Hispanig

Ticiwch y blwch i ddewis.

MAE POB PECYN YN CYNNWYS:

Llyfryn gwybodaeth athrawon yn cynnwys chwe cynllun gwers Amser Cylch manwl: -

 • Hybu Diogelu a Diogelwch Personol - Sut i gadw’r corff yn ddiogel o gyffwrdd amhriodol.
  Addas ar gyfer disgyblion 5-11 oed
 • Fy Nghorff Anhygoel - Dysgu am anatomeg, ffeithiau a swyddogaethau prif organau’ corff.
  Addas ar gyfer disgyblion 7-11 oed
 • Glasoed - Dysgu am newidiadau glasoed a sut i gadw’r corff a’r meddwl yn iach.
  Addas ar gyfer disgyblion 8-11 oed
 • Atal Ysmygu – Rhy Cŵl i Ysmygu!
  Addas ar gyfer disgyblion 7-11 oed
 • Atal Alcohol – Rhyw Ddoeth i Alcohol!
  Addas ar gyfer disgyblion 7-11 oed
 • Hybu Hunan Barch – Dyddiau Hapus!
  Addas ar gyfer disgyblion 7-11 oed

Atodiad 1, Model arwydd diogelwch ar gyfer trafod cyffwrdd priodol ac amhriodol. Atodiad 2, Labeli arwyddio diogelwch. Set o gardiau coch, oren a gwyrdd i’w llungopïo ar gyfer darparu un set i pob disgybl.
Atodiad 3, Taflen waith o amlinelliad y corff.

 • Cardiau labeli rhannau’r corff ar gyfer labelu’r corff.
 • Cardiau glasoed ar gyfer trafod datblygiadau glasoed (mae’r cardiau yma yn cyfateb i’r dewis ethnig y mat llawr).
 • Cardiau organau mewnol - penglog, ymennydd, ysgyfaint, calon, stumog, iau, coluddyn, arennau, organau atgenhedlu, symbolau yn cynrychioli'r 5 synnwyr a sgerbwd llawn.
 • Gwisg nofio, blaen a chefn.

Mae’r adnoddau uchod yn dod gyda bag cryf gyda sip ynghŷd â waled blasting sydd yn ddefnyddiol ar gyfer storio’r cydrannau amrywiol yn y pecyn. Mae hefyd waled plastig ar gael i storio y labeli’r corff, cardiau glasoed, llyfryn gwybodaeth athrawon a’r cardiau organau mewnol amrywiol

Am wybodaeth bellach cysylltwch Teach Health 4 Kidsdrwy e-bost mail@teachhealth4kids.com.