Gwasanaeth

Mae Judith Roberts ar gael ar gyfer gwasanaeth proffesiynol:

  • Gwaith ymgynghorol mewn perthynas ag iechyd a lles plant a phobl ifanc.
  • Darparu hyfforddiant athrawon a staff ysgolion ar raglen Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb ysgol gyfan.
  • Hyfforddiant iechyd a lles staff ysgolion.
  • Cynnal cyrsiau Hyfforddi’r Hyfforddwyr Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb.
  • Datblygu adnoddau hybu iechyd a lles plant a phobl ifanc.
  • Creu polisïau hybu iechyd a lles ar gyfer ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig.
  • Creu rhaglenni hybu iechyd a lles ar gyfer ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch