Croeso i Teach Health 4 Kids

£220 - cynnig arbennig i baratoi ar gyfer Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb mandadol.

Mae’r holl gardiau a’r adnoddau ar gyfer y disgyblion ar gael yn y Gymraeg neu Saesneg.

Teach Health 4 Kids™ Mae’r adnoddau rhyngweithiol yn cyfrannu at addysgu agweddau o Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb mandadol a Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles o fewn Canllawiau Cwricwlwm i Gymru 2020 a Chod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb 2021.

Creuwyd yr adnoddau i alluogi disgyblion i gymryd rhan weithredol yn eu profiadau dysgu.

MAE POB PECYN YN CYNNWYS:
2 mat llawr maint 90cm x 110cm – bachgen a merch (delwedd blaen a chefn) o ddewis ethnig African, Asiaidd, Caucasian neu Hispanig.

Mae nifer o cydrannau yn perthyn i’r adnoddau sy’n cynnwys:

 • LLyfryn gwybodaeth athrawon yn cynnwys chwe cynllun gwers Amser Cylch manwl:-
  • Hybu Diogelu a Diogelwch Personol - Sut i gadw’r corff yn ddiogel rhag gyffyrddiad amhriodol
   Addas ar gyfer disgyblion 5-11 oed
  • Fy Nghorff Anhygoel - Dysgu am anatomi, ffeithiau a swyddogaethau prif organau’r corff.
   Addas ar gyfer disgyblion 7-11 oed
  • Glasoed - Dysgu am newidiadau glasoed a sut i gadw’r corff a’r meddwl yn iach ac yn lân
   Addas ar gyfer disgyblion 8-11 oed
  • Atal Ysmygu - Rhy Cŵl i Ysmygu!
   Addas ar gyfer disgyblion 7-11 oed
  • Atal Alcohol - Rhy Ddoeth i Alcohol!
   Addas ar gyfer disgyblion 7-11 oed
  • Hybu Hunan Barch - Dyddiau Hapus!
   Addas ar gyfer disgyblion 7-11 oed
 • Labeli rhannau’r corff ar gyfer labelu’r corff.
 • Cardiau glasoed ar gyfer trafod datblygiadau glasoed (mae’r cardiau yma yn cyfateb i’r dewis ethnig y mat llawr).
 • Cardiau organau mewnol – penglog, ymenydd, ysgyfaint, calon, stumog, iau, coluddyn, arennau, organau atgenhedlu, symbolau yn cynrychioli y 5 synhwyrau a’r sgerbwd.
 • Gwisg nofio, blaen a chefn.

Mae’r adnoddau uchod yn dod mewn bag cryf gyda sip ar gyfer storio’r cydrannau amrywiol.

I brynnu, clicwch ar y tab siop uchod.

Am wybodaeth bellach cysylltwch drwy e.bost mail@teachhealth4kids.com.

 

Contacts: Teach Health 4 Kids , Gorwel Deg, Heol Y Bryn, Harlech, Gwynedd LL46 2TU
E-mail: mail@teachhealth4kids.com