AMLINELLIAD O’R CORFF

Amlinelliad Corff

Defnydd i ysgrifennu arno a sychu ffwrdd, maint 800mm (Ll) x 1600mm (H) mewn tiwb i’w gadw

Pris £90.00 (Postio a Pacio £5.00 ar gyfer archebion yn y DU)

Defnyddio i ddysgu llawer o elfennau o addysg cydberthynas a rhywioldeb, iechyd a lles ar gyfer plant a phobl ifanc. Pynciau yn cynnwys:

  • Glasoed ac iechyd rhywiol
  • Iechyd a lles emosiynol a meddyliol
  • Defnyddio a cham-ddefnyddio sylweddau
  • Maeth ac iechyd
  • Iechyd corfforol
  • Effaith anhwylderau amrywiol ar y corff

Am wybodaeth bellach neu i wneud archeb cysylltwch Teach Health 4 Kidsdrwy e-bost mail@teachhealth4kids.com.

Prynnu o'r Siop