Gwasanaethau Unigryw

Mae comisiynau ACaRh blaenorol wedi cynnwys:

  • Hwyluso Awdurdodau Lleol a Chonsortia Addysg i gwmpasu darpariaeth ACaRh o fewn yr awdurdod/rhanbarth.
  • Hwyluso digwyddiadau clwstwr ysgolion unigol yn ogystal â'r ysgolion cynradd/uwchradd i ddatblygu darpariaeth ysgol gyfan/clwstwr o ACaRh.
  • Hyfforddiant ar gyfer athrawon cynradd, uwchradd ac ADY.
  • Hwyluso digwyddiadau 'Hyfforddi'r Hyfforddwyr' ar gyfer ysgolion uwchradd.
  • Awdit ac ymchwil ACaRh ysgol gyfan.
  • Digwyddiadau rhannu gwybodaeth ar gyfer rhieni/gofalwyr.
  • Ysgrifennu adroddiadau cynhwysfawr.

Gwasanaethau Awdurdodau Lleol a Sefydliadau
Gellir comisiynu gweithgareddau pwrpasol i weddu i ofynion unrhyw awdurdod lleol neu sefydliad.