AMLINELLIAD O’R CORFF

Early years body outline

Ysgolion cynradd a’r blynyddoedd cynnar

Defnydd i ysgrifennu arno a sychu ffwrdd, maint 700mm (Ll) x 1100mm (H) mewn tiwb i’w gadw

Pris £80.00 (Postio a Pacio £5.00 ar gyfer archebion yn y DU)

Defnyddio i ddysgu llawer o elfennau o addysg cydberthynas a rhywioldeb, iechyd a lles ar gyfer plant a phobl ifanc. Pynciau yn cynnwys:

  • Iechyd a lles emosiynol a meddyliol
  • Glasoed a tyfu i fyny
  • Defnyddio a cham-ddefnyddio sylweddau
  • Maeth ac iechyd
  • Iechyd corfforol
  • Effaith anhwylderau amrywiol ar y corff 

Am wybodaeth bellach neu i wneud archeb cysylltwch Teach Health 4 Kids ™ drwy e-bost mail@teachhealth4kids.com.

Prynnu o'r Siop