PECYN ADNODDAU CYNRADD

£220 - cynnig arbennig ar Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb mandadol (Postio a Pacio £10.00 ar gyfer archebion yn y DU) Gostyngiad posibl i archebion amryfal

Mae’r holl gardiau a’r adnoddau ar gyfer y disgyblion ar gael yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Mae’r pecyn adnoddau yn cynnwys llawer o gydrannau amrywiol– (sgroliwch lawr i weld manylion pob pecyn)

Dewis o 2 mat llawr maint 90cm x 110cm – bachgen a merch (delwedd blaen a chefn) o ddewis ethnig:

 • African
 • Asiaidd
 • Caucasian
 • Hispanig

Argymir eich bod yn dewis ethnigrwydd gwahanol ar gyfer pob mat er mwyn bod yn gynhwysol ac adlewyrchu amrywiaeth.

CYSWLLT AR GYFER ARCHEBU’R ADNODDAU mail@teachhealth4kids.com

MAE POP PECYN YN CYNNWYS 1 MAT BENYWAIDD AC 1 MAT GWRYWAIDD.

1. DEWISWCH ETHNIGRWYDD EICH DEWIS (i sicrhau amrywiaeth fe'ch cynghorir i ddewis ethnigrwydd gwahanol ar gyfer pob mat)

Bachgen African

Merch African

Bachgen Caucasian

Merch Caucasian

Bachgen Asiaidd

Merch Asiaidd

Bachgen Hispanig

Merch Hispanig

MAE POB PECYN YN CYNNWYS:

Llyfryn gwybodaeth athrawon yn cynnwys chwe cynllun gwers Amser Cylch manwl: -

 • Hybu Diogelu a Diogelwch Personol - Sut i gadw’r corff yn ddiogel o gyffwrdd amhriodol.
  Addas ar gyfer disgyblion 5-11 oed
 • Fy Nghorff Anhygoel - Dysgu am anatomeg, ffeithiau a swyddogaethau prif organau’ corff.
  Addas ar gyfer disgyblion 7-11 oed
 • Glasoed - Dysgu am newidiadau glasoed a sut i gadw’r corff a’r meddwl yn iach.
  Addas ar gyfer disgyblion 8-11 oed
 • Atal Ysmygu – Rhy Cŵl i Ysmygu!
  Addas ar gyfer disgyblion 7-11 oed
 • Atal Alcohol – Rhyw Ddoeth i Alcohol!
  Addas ar gyfer disgyblion 7-11 oed
 • Hybu Hunan Barch – Dyddiau Hapus!
  Addas ar gyfer disgyblion 7-11 oed

Atodiad 1, Model arwydd diogelwch ar gyfer trafod cyffwrdd priodol ac amhriodol. Atodiad 2, Labeli arwyddio diogelwch. Set o gardiau coch, oren a gwyrdd i’w llungopïo ar gyfer darparu un set i pob disgybl.
Atodiad 3, Taflen waith o amlinelliad y corff.

 • Cardiau labeli rhannau’r corff ar gyfer labelu’r corff.
 • Cardiau glasoed ar gyfer trafod datblygiadau glasoed (mae’r cardiau yma yn cyfateb i’r dewis ethnig y mat llawr).
 • Cardiau organau mewnol - penglog, ymennydd, ysgyfaint, calon, stumog, iau, coluddyn, arennau, organau atgenhedlu, symbolau yn cynrychioli'r 5 synnwyr a sgerbwd llawn.
 • Gwisg nofio, blaen a chefn.

Mae’r adnoddau uchod yn dod gyda bag cryf gyda sip ynghŷd â waled blasting sydd yn ddefnyddiol ar gyfer storio’r cydrannau amrywiol yn y pecyn. Mae hefyd waled plastig ar gael i storio y labeli’r corff, cardiau glasoed, llyfryn gwybodaeth athrawon a’r cardiau organau mewnol amrywiol

£195 - cynnig arbennig ar Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb mandadol (Postio a Pacio £10.00 ar gyfer archebion yn y DU) Gostyngiad posibl i archebion amryfal

LANGUAGE OPTION – WELSHOR ENGLISH (for both there is an additional cost of £15.00)

Am wybodaeth bellach neu i wneud archeb cysylltwch Teach Health 4 Kidsdrwy e-bost mail@teachhealth4kids.com.

Prynnu o'r Siop