Blynyddoedd Cynnar -
Adnoddau Addysg Cydberthynas A Rhywioldeb Dwyieithog

Amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer addysgu plant 3 - 5 oed ECYN ADNODDAU

Creuwyd adnoddau ©Teach Health 4 Kids er mwyn cynorthwyo ymarferwyr i addysgu rhai agweddau o’r cynnwys gorfodol o fewn y Cod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb, Llywodraeth Cymru 2021.

Mae’r amrywiaeth o weithgareddau gweithredol yn caniatáu i blant fod yn ddigymell, yn ogystal â chymryd rhan mewn gweithgareddau gosod strwythuredig. Mae’r gweithgareddau amrywiol byr wedi eu creu er mwyn bod yn ystyriol o allu canolbwyntio plant 3 – 5 oed a chynnig cyfleoedd:

 • bod yn annibynnol
 • siarad, trafod a chyfathrebu
 • gwrando
 • aros eu tro
 • darllen
 • gwneud marciau ac ysgrifennu
 • archwilio
 • arsylwi

Themâu addysgu

 • Dysgu terminoleg gywir ar gyfer pob un o rannau’r corff.
 • Dysgu am ffiniau personol a pha rannau o’r corff sy’n breifat.
 • Dysgu am pwy sy’n ein helpu.

rhan o'r pecyn

Cynnwys y pecyn

 • Mat llawr main 1500mm x 900mm
 • Llyfryn athrawon gyda chyfarwyddiadau cynhwysfawr
 • Cardiau rhannau o’r corff
 • Cardiau arwyddion gwyrdd a coch
 • Poster arwyddion cadw’n ddiogel

Dogfennau ar gyfer llungopïo

 • Labeli gwyrdd a coch
 • Poster arwyddion cadw’n ddiogel
 • Amlinelliad o pants
 • Amlinelliad y corff

Mae’r adnoddau uchod yn dod mewn bag cryf gyda sip ar gyfer storio’r cydrannau amrywiol.

Pris £165 (Postio a Pacio £5.00 ar gyfer archebion yn y DU)

Am wybodaeth bellach neu i wneud archeb cysylltwch Teach Health 4 Kidsdrwy e-bost mail@teachhealth4kids.com.

Prynnu o'r Siop